Saturday, August 14, 2010

DOA RASULULLAH SAW MEMOHON PETUNJUK

Bismillahirrahmanirrahim...
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang...

"Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai sesuatu yang benar dan jadikanlah aku untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepadaku kemungkaran itu sebagai sesuatu yang mungkar dan berilah petunjuk kepadaku untuk menjauhinya. Lindungilah aku dari kesamaran yang menyebabkanku menuruti hawa nafsuku tanpa petunjuk dari-Mu. Jadikanlah hawa nafsuku untuk senantiasa taat kepada-Mu. Ampunilah aku dengan ridha diri-Mu. Berilah petunjuk kepadaku untuk menentukan kebenaran dari sesuatu yang diperselisihkan dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Memberi Petunjuk kepada jalan yang lurus."

Dipetik dari buku Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin, Imam Ghazali, terbitan SAHARA publishers.

No comments:

Post a Comment